Založ si blog

Slovensko ako testovacie laboratórium síl temna!

Prečo sa v druhej vlne svetovej pandémie pristúpilo k celoplošnému testovaniu obyvateľstva jedine na Slovensku? Prečo toto testovanie prezentoval premiér Matovič ako našu jedinú záchranu od cesty do pekla? Prečo sa ceste do pekla nerozhodol zabrániť prostredníctvom podobného testovania nikto iný? Ani Češi, ani Poliaci, ani Nemci, ani Rakušania? Je vari pán Matovič múdrejší ako všetci ostatní? A prečo do toho šiel aj napriek nesúhlasu slovenskej lekárskej komory? Prečo sa rozhodol nerešpektovať hlasy odborníkov a urobil si po svojom? Je to snáď génius, akého nemajú nikde inde na svete?

A prečo sa jeho genialita prejavila až bezprostredne po jeho návšteve Angely Merkelovej? Nedostal od nej príkaz? Alebo lepšie povedané, nedostal príkaz od tých, ktorých záujmy Merkelová háji? Od tých, ktorí si predstavujú svet a jeho usporiadanie po svojom, a majú dosť peňazí i moci na to, aby svoje predstavy aj reálne napĺňali?

Svet v súčasnosti čelí pandémii koronavírusu a na jej pozadí sa odohráva boj medzi silami Svetla a silami temna. Vo svojich predchádzajúcich článkoch na túto tému som sa zaoberal predovšetkým tým, kam sa nás prostredníctvom pandémie a jej dôsledkov snaží nasmerovať Svetlo. Nastal však čas, pozrieť sa detailnejšie na to, o čo sa počas pandémie usiluje a kam sa nás snaží dotlačiť prostredníctvom svojich poskokov protistrana Svetla, čiže temno.

Čo sa to teda okolo nás v skutočnosti vlastne deje?

Žijeme v prelomovej dobe, v ktorej ustavične narastá tlak sily Svetla, čiže tlak neutrálnej Božej sily. Ak napríklad chceme, aby rastliny rýchlo rástli a rýchlo priniesli svoje plody, dáme ich do skleníka. No a v podobnom skleníku sa v súčasnosti nachádza aj naša zem, na ktorej pod zvýšeným tlakom Svetla zrýchlene dozrieva všetko, čo na nej rastie. Kultúrne rastliny i burina. Čiže dobré i zlé.

A tak v ľuďoch v dnešnej dobe zrýchlene rastie, rozkvitá, dozrieva a prináša svoje plody všetko, čo sa v nich nachádza. Všetko dobré a ušľachtilé, ale aj všetko nízke a zlé. Preto prebieha čoraz ostrejšie delenie ľudí na dve skupiny. Na tých, ktorí viac inklinujú k hodnotám Svetla a na tých, ktorí sa viac prikláňajú na stranu temna.

Je to súd a každý v ňom bude musieť vyniesť rozsudok na sebou samým. V znásobenom tlaku Svetla bude totiž musieť všetkým viditeľne ukázať, aký v skutočnosti je a k akým hodnotám ho to ťahá. A na základe toho bude potom buď odsúdený, alebo ospravedlnený. Ospravedlnený a odsúdený nie ľuďmi a ich úsudkom, ale Svetlom a jeho Spravodlivosťou.

A pretože väčšina obyvateľstva našej planéty neusiluje o hodnoty Svetla a Dobra, ale len o nízke hodnoty matérie a racionality rozumu, pretože väčšina obyvateľstva našej planéty potláča svojho ducha, svoj cit a svoje svedomie, rozmáha sa na zemi oveľa viac to temné a nízke. A preto sa nahor vyšvihli ľudia temní a nízki. Ľudia citovo prázdni, materialistickí, ateistickí a chladne rozumovo vypočítaví. Týmto spôsobom sa vyprofilovala úzka elita, usilujúca sa o tomu zodpovedajúce ciele. A jedným z jej cieľov je absolútna svetovláda nad ľudstvom a jeho úplné zotročenie v podobe Nového svetového poriadku. (NWO)

A zrazu prichádza koronavírus a vo vystupňovanom tlaku Svetla sa temné elity rozhodujú využiť svetovej pandémie k ďalším krokom na ceste k zotročeniu ľudstva. Preto sú opatrenia proti koronavírusu súbežne využívané na to, aby mohla byť čoraz viacej okliešťovaná sloboda obyvateľstva. Pod legitímnou zámienkou boja proti pandémii si svet pozvoľna zvyká na dovtedy nepredstaviteľné obmedzovanie slobody. Vládne opatrenia, ktoré by boli inokedy neprípustné, sú dnes možné a prijateľné. Jednotlivé vlády a premiéri sa správajú ako novodobí diktátori. Nariaďujú, rozkazujú, uvaľujú sankcie a dávajú pokuty. Popri boji proti pandémii sa podprahovo začína prevýchova k absolútnej poslušnosti a k tvrdým obmedzeniam v nadchádzajúcom otroctve pod jarmom svetových elít.

A na Slovensku sa išlo ešte o krok ďalej a bolo odskúšané testovanie celého národa. Nešlo však len o testovanie na koronavírus, ale aj o testovanie toho, čo všetko ešte ľudia znesú a koľko slobody a ľudskej dôstojnosti si ešte budú ochotní dať zobrať. Či sa to stretne s odporom, alebo to prebehne hladko. Mnohí nechceli ísť, mnohým sa to vnútorne priečilo, ale boli donútení pod hrozbou sankcií.

Národ bol rozdelený na dve kategórie ľudí. Na tých, ktorí boli poslušní, alebo boli nasilu a pod nátlakom donútení získať certifikát, a na tých, ktorí certifikát nemajú. Tí prví sa stali občanmi prvej kategórie a tí druhí občanmi druhej kategórie. Tí prví mali väčšiu slobodu a tí druhí boli zavretí do karantény. Je otázne, či takýmto prístupom nebola zo strany vlády a premiéra naplnená skutková podstata dvoch trestných činov. Trestného činu nátlaku a trestného činu segregácie.

Ani sme sa nenazdali a rozdelenie spoločnosti pod ušľachtilou zámienkou boja proti epidémii dospelo do stavu, podobného tridsiatim rokom 20. storočia, kedy museli židia nosiť žlté hviezdy a boli zbavení všetkých občianskych práv. Je to neuveriteľné, ale čosi podobného sa udialo v súčasnosti na Slovensku, ibaže žlté hviezdy nahradili modré certifikáty. Kto má aspoň trochu citu pre to, čo znamená pojem „sloboda“, a to, čo znamená pojem „ľudská dôstojnosť“, tomu sa musí absolútne priečiť všetko, čo sa nedávno udialo na Slovensku na základe nariadenia vlády a za pomoci armády.

V rozhlase som zachytil informáciu, že učitelia apelujú na vládu, aby mohli ísť deti čo najskôr do škôl, pretože trpia sociálnym vylúčením a dlhodobý nedostatok osobného kontaktu s rovesníkmi môže viesť až k duševným poruchám. Učitelia apelujú na to, že kvôli koronavírusu nemôže byť deťom dlhodobo upretý plnohodnotný život a plnohodnotné vzdelávanie.

Ale presne to isté platí aj vo vzťahu k slobode! Kvôli koronavírusu predsa nemôžu byť drasticky okliešťované a obmedzované základné práva a slobody! Národ sa predsa kvôli tomu nemôže dostať na úroveň fašistickej segregácie a do nenávistnej spoločenskej klímy vzájomných osobných konfliktov medzi tými, ktorí certifikát majú a tými, ktorí ho nemajú.

Pýtate sa, prečo takéto niečo Boh dopúšťa? Prečo dovolí, aby sa pod tlakom Svetla rozvinulo temno až do takej miery, že uvrhne svet do neslobody, otroctva a plánovanej potencionálnej genocídy svetového obyvateľstva na úroveň, akú si praje elita?

Toto všetko sa deje na základe Božieho zákona spätného účinku, prostredníctvom ktorého musí každý zožať to, čo zasial. Stvoriteľ dopúšťa vládu temna na zemi preto, aby ľudia poznali jeho pravú tvár. Aby museli okúsiť, aký to bude mať na nich dopad. Aby museli na vlastnej koži prežiť, aké nevoľníctvo a otroctvo má pre nich temno nachystané.

A to všetko preto, že oni sami tomu napomáhali! Že oni sami to podporovali svojou duchovnou lenivosťou, svojou duchovnou ľahostajnosťou, svojim ignorovaním vecí vyšších a vznešenejších, svojim materialistickým konzumom a svojim potláčaním vlastného citu, ducha a svedomia chladnou racionálnou rozumovosťou. Týmto všetkým nepodporovali Svetlo, ale temnotu, ktorá bujnela, rástla a mocnela. A preto sa majstri našich vlastných chýb dostali na vrchol civilizácie v podobe bezcharakternej, bezohľadnej, zvrátenej a nenásytnej svetovládnej elity.

Pretože ľudia našej planéty nikdy vážne neusilovali o Svetlo a jeho hodnoty, vyšvihlo sa na vrchol temno. A temnu slúžiace svetovládne elity začínajú sťahovať svoje nečisté pazúry ľudstvu okolo krku, aby ho udusili.

Tak žneme čo sme zasiali! Na základe Pánovho zákona spätného účinku budeme musieť na vlastnej koži prežívať skazené ovocie svojej konzumnej ľahostajnosti, svojho materializmu, svojej formálnej duchovnosti a všetkých svojich ostatných chýb a necností.

Ľudstvo nie je nijakou obeťou pomerov, ktoré musí prežívať a ktoré naň v súčasnosti tvrdo dopadajú, ale naopak, ono samo tieto pomery vytvorilo. My sami sme zodpovední za to, čo sa deje, pretože nám bolo bližšie viac temno, ako Svetlo. A preto temno prostredníctvom jemu slúžiacich elít teraz dvíha hlavu a chce nás zahrdúsiť.

Pretože sme uvrhli svojho ducha, svoje najvnútornejšie duchovné jadro v nás samotných do žalára a ignorovali sme jeho túžbu po rozvíjaní a naplňovaní duchovných hodnôt, pretože sme sa starali len potreby tela, rozumu a o hodnoty matérie, nezaslúžime si nič iného, než aby sme aj my samotní boli uvrhnutí do žalára. Za väznenie a okliešťovanie nášho ducha a jeho potrieb sa nám samotným teraz v nevyhnutnom spätnom účinku začína dostávať väznenia, okliešťovania a obmedzovania našich potrieb. Za to, že sme upreli slobodný rozvoj nášmu vlastnému duchu nám je upretá vonkajšia sloboda, pretože platí, že čo kto zaseje, to aj zožne.

Preto sa deje to, čo sa deje! Preto duchovne mŕtvy a duchovne neslobodný svet vrhajú zvrátené elity do vonkajšej neslobody! Elity zneužívajú koronavírusovej krízy na to, aby sa opäť trochu viac priblížili k svojmu cieľu. Preto nám zakladajú na krk slučku a začínajú ju sťahovať. Preto si svet začína pomaly zvykať na okliešťovanie predchádzajúcich slobôd a na aroganciu takzvaných demokratických politikov, jednajúcich v súčasnosti ako diktátori.

Preto bolo na Slovensku, na vzorke päť miliónov obyvateľov odskúšané, kam až siaha slepá poslušnosť obyvateľstva, a čo si voči ľuďom je ešte možné dovoliť. A to všetko samozrejme zdôvodnené legitímnym bojom proti koronavírusu. A pretože sa zistilo, že to ide hladko a ľudia nechajú so sebou zametať, lebo nie sú schopní prehliadnuť vlkov v rúchu baránka, skúsenosti zo Slovenska budú využité aj inde a pri iných príležitostiach. Trebárs pri povinnej vakcinácii, pri presadzovaní bezhotovostného styku, alebo pri zavádzaní plošného čipovania. Už však nie len psov, ale aj ľudí! Takéto sú vyhliadky, pretože sme boli duchovne ľahostajní a nechali sme temno rozrásť do obludných rozmerov.

Zásadná otázka teraz znie, čo s tým a ako sa tomu brániť?

Protestami? Demonštráciami? Občianskou neposlušnosťou? Alebo, keď bude už najhoršie, nejakým povstaním?

Akýkoľvek vonkajší odpor je žiaduci a potrebný, aby sme ukázali mocným tohto sveta, že sa vieme vzpriečiť a že nie sme úplne povoľní ako nejaké ovce. Ale to nie je všetko! To vonkajšie musí byť nevyhnutne doprevádzané aj tým vnútorným! To vnútorné sa musí zmeniť! Svojou duchovnou ľahostajnosťou, povrchnosťou a dogmatizmom, svojim ignorovaním toho, čo je vyššie a hmotu presahujúce, svojou nevedomosťou o základných otázkach vlastného bytia a jeho zmysle, svojim nie veľmi cnostným a ušľachtilým životom, týmto všetkým sme podporovali temno, živili sme ho, dávali sme mu silu aby sa mohlo rozrásť, získať moc, a z pozície moci nás teraz pripravuje o ľudskú dôstojnosť, snaží sa nás zotročiť a zahubiť.

Preto musíme začať podporovať Svetlo! Musíme sa duchovne obrodiť! Musíme sa usilovať stať ľuďmi dobrými, čestnými, spravodlivými, čistými a milujúcimi blížnych i Stvoriteľa. Musíme sa stať ľuďmi, znalými zmyslu vlastného bytia i Vôle Stvoriteľa, ktorú sa musíme naučiť rešpektovať. Len týmto spôsobom budeme podporovať Svetlo! A Svetlo nakoniec zvíťazí, porazí temnotu a temnote slúžiace elity. Elity so svetovládnymi ambíciami, ktoré sa snažia prostredníctvom nimi nastrčených bábok zneužiť koronavírusovú krízu vo svoj prospech a na dosiahnutie svojich vlastných zvrátených cieľov.

Je vakcinácia krádežou osobnosti? Áno!

09.08.2021

Tlak na vakcináciu je obrovský a mnohí mu podľahnú. Tí však, čo mu odolávajú, sa stávajú silnými osobnosťami, ktoré sa nepoddávajú ničomu, čo sa prieči ich vnútornému presvedčeniu. Osobnosťami, ktoré nepodliehajú nátlaku a neskláňajú svoje hlavy ani vtedy, keď mnohí okolo kľačia v prachu a s poslušnosťou otroka plnia všetky priania mocných. Žijeme vo svete [...]

Úloha médií v čase pandémie a iné závažné skutočnosti

17.05.2021

Aká je pravá úloha súčasných médií? Snažia sa obyvateľstvu sprostredkovať skutočnú pravdu, alebo niečo úplne iné? A ak im nejde o objektívnu pravdu, o čo im ide? Oficiálne média v dnešnom svete plnia v prvom rade objednávku mocných. Objednávku zo strany najbohatších a najmocnejších, ktorí ich vlastnia, alebo majú na ich fungovanie nejaký iný zásadný vplyv. A [...]

Vakcína je zodpovednosť! Naozaj? Aj v dobe nezodpovedných politikov?

19.04.2021

Slovenskom nedávno zarezonovala kauza podvodnej snahy o získanie vakcín Pfizer a BioNTech. Nemeckí investigatívni novinári zistili, že slovenské ministerstvo zdravotníctva sa snaží získať vakcíny navyše mimo oficiálneho systému prideľovania vakcín prostredníctvom Európskej únie. Slováci tajne rokovali so sprostredkovateľom, ktorý mal zabezpečiť vakcíny navyše, ale za [...]

Ukrajina Rusko útok Dnipro obete zranení uarus

ONLINE: Mierový plán vypracuje Kyjev aj bez Rusov. Spolieha sa, že svet donúti Rusko ho rešpektovať

15.07.2024 07:07, aktualizované: 07:42

Rusko zostane agresívne aj po našom víťazstve, tvrdí poradca Zelenského Ihor Žovkva. Kyjev sa spolieha na tlak sveta na Rusko.

Election 2024, Donald Trump

Bol falošný republikán? Strelec na Trumpa konal sám, jeho politické zmýšľanie je nejasné, hlási FBI

15.07.2024 06:43

Vyšetrovatelia novinárom oznámili, že zatiaľ nepoznajú politické zmýšľanie páchateľa a nenašli žiadne jeho výhražné oznámenia.

Joe Biden

Biden prehovoril k Američanom z Oválnej pracovne: Nastal čas schladiť ostrú politickú rétoriku

15.07.2024 06:09

Joe Biden deň po pokuse o vraždu bývalého prezidenta Donalda Trumpa vystúpil v televízii s príhovorom z prezidentskej pracovne v Bielom dome.

severokorejsky detsky tabor

Dostával zlé jedlo, strieľal na Biely dom. Čo ešte zažil mladý Rus, ktorý okúsil detský tábor v krajine diktátora?

15.07.2024 06:00

Ako vyzerá pobyt v severokórejskom detskom tábore? Dievčatá a chlapci čistili sochy diktátorov, prvé noci sa mohli opiť, k vodke si kúpili aj cigarety.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 50
Celková čítanosť: 165849x
Priemerná čítanosť článkov: 3317x

Autor blogu

Kategórie